ارتباط با ما

برای کسب اطلاعات بیشتر

.با ما تماس بگیرید


021 884 65 112

info@tehran-tc.com

وزوز گوش ناشی از نورینوم آکوستیک

همراه با کم‌شنوایی


بلندی وزوز گوش می‌تواند با کاهش آستانه‌های شنوایی فرد افزایش یابد. وجود وزوزهای با فرکانس بالا در موارد بسیار کمیاب می‌تواند به دلیل وجود تومور عصب شنوایی (نورینوم آکوستیک) در ناحیه مجرای شنوایی داخلی و یا زاویه پلی ـ مخچه‌ای مغز باشد. کم‌شنوایی و وزوز گوش از نشانه‌های اولیه این بیماری هستند. مرکز شنوایی و وزوز گوش‌ تهران