ارتباط با ما

برای کسب اطلاعات بیشتر

.با ما تماس بگیرید


021 884 65 112

info@tehran-tc.com

وزوزهای با منشأ گردنی

وزوز ناشی از اختلال عملکرد مهره‌های گردنی


اختلال عملکرد مهره‌های گردنی یا انقباض عضلات گردنی می‌تواند باعث بروز نوعی وزوز گوش یک‌طرفه با عنوان وزوز با منشأ گردنی (سرویکوژنیک) در افراد شود. این عارضه افزون‌ بر ایجاد وزوز گوش، می‌تواند عاملی برای افزایش شدت آن نیز محسوب شود. این نوع از وزوز، اغلب صبح‌هنگام به صورت صدایی بلند احساس می‌شود که در طول روز به‌تدریج از شدت آن کاسته می‌شود. مرکز شنوایی و وزوز گوش‌ تهران