ارتباط با ما

برای کسب اطلاعات بیشتر

.با ما تماس بگیرید


021 884 65 112

info@tehran-tc.com

وزوز گوش ناشی از قطع ناگهانی شنوایی

ادامه وزوز گوش پس از قطع ناگهانی شنوایی


به‌صورت میانگین هفتاد درصد از موارد ابتلا به وزوز گوش ناشی از کم‌شنوایی، به‌ویژه قطع ناگهانی شنوایی‌است. قطع ناگهانی شنوایی‌، نوعی از کم‌شنوایی حسی - عصبی یک‌طرفه است که به‌طور ناگهانی اتفاق می‌افتد و دلیل خاصی برای آن وجود ندارد. محدوده این عارضه می‌تواند از کم‌شنوایی حاد تا از دست رفتن کامل شنوایی متغیر باشد. این عارضه می‌تواند تنها چند فرکانس شنوایی و یا کل فرکانس‌های دستگاه شنوایی را درگیر کند. نشانه‌های مربوط به قطع ناگهانی شنوایی‌ شامل کم‌شنوایی، سرگیجه، وزوز گوش و احساس پُری گوش می‌باشند. اگرچه علائم کم‌شنوایی و سرگیجه در موارد مختلف بهبود می‌یابند ولی وزوز گوش ایجادشده می‌تواند ادامه یابد و به وزوز گوش مزمن تبدیل شود. مرکز شنوایی و وزوز گوش‌ تهران