ارتباط با ما

برای کسب اطلاعات بیشتر

.با ما تماس بگیرید


021 884 65 112

info@tehran-tc.com

وزوز گوش همراه با سرگیجه

اختلالات دستگاه تعادل


وزوز گوش در برخی موارد همراه با اختلال تعادل بروز می‌کند که می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد. همزمانی شروع وزوز گوش و عدم تعادل می‌تواند در سندرم منییر و یا در قطع ناگهانی ‌شنوایی دیده شود. مرکز شنوایی و وزوز گوش‌ تهران

وزوز گوش و سرگیجه علائم چیست

سندرم منییر، اختلال عملکرد گوش داخلی محسوب می‌شود که اغلب همراه با وزوز گوش، کم‌شنوایی گوش داخلی (حسی)، احساس پُری در گوش‌ها و سرگیجه‌های واقعی (با و بدون تهوع و استفراغ) و به‌صورت حمله‌ای بروز می‌کند. سرگیجه‌های ناشی از منییر، معمولاً به‌صورت حمله‌ای اتفاق می‌افتند و بیشتر مواقع از چند دقیقه تا چند ساعت به طول می‌انجامند؛ به‌طوریکه بیمار قادر به ایستادن نیست و تعادل خود را از

 دست می‌دهد. وزوز گوش و سرگیجه، مرکز شنوایی و وزوز گوش‌ تهران