ارتباط با ما

برای کسب اطلاعات بیشتر

.با ما تماس بگیرید


021 884 65 112

info@tehran-tc.com

تنش‌زدایی

رهایی از وزوز گوش


از روش‌های تنش‌زدایی و ریلکسیشن به‌عنوان بخشی از درمان جامع و بسیار مؤثر وزوز گوش یاد شده است. آرامش روحی و هیجانی فرد در کنار تنش‌زدایی جسمانی، نقش مهمی در رهاسازی وی از آزاردهندگی وزوز گوش ایفا می‌کند. بهره‌گیری از تکنیک‌های ریلکسیشن، استرس فرد را کاهش می‌دهد و در نتیجه از شدت علائم وزوز گوش نیز می‌کاهد. مرکز شنوایی و وزوز گوش‌ تهران