ارتباط با ما

برای کسب اطلاعات بیشتر

.با ما تماس بگیرید


021 884 65 112

info@tehran-tc.com

درمان وزوز گوش به شیوه بازآموزی عصبی

انتقال وزوز گوش از سطح خودآگاه


روش درمان وزوز گوش به شیوه بازآموزی عصبی، روشی مؤثر برای کنترل وزوز‌های مزمن جبران‌نشده است. از نظر میزان آزاردهندگی، وزوز گوش را می‌‌توان به دو گروه کلی جبران‌شده و جبران‌نشده تقسیم‌بندی کرد. در وزوز گوش جبران‌شده، فرد با اینکه صدای وزوز را می‌شنود ولی شکایتی از آزاردهندگی صدای آن ندارد و به آن خو می‌گیرد. در وزوز گوش جبران‌نشده، صدای وزوز تا حدی برای فرد آزاردهنده است که زندگی روزمره وی را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. مرکز شنوایی و وزوز گوش‌ تهران

در روش درمانی بازآموزی عصبی، سعی می‌شود تا وزوز گوش جبران‌نشده فرد از سطح خودآگاه به سطوح پایین‌تر آگاهی یعنی سطح نیمه‌آگاهانه و یا ناآگاهانه تغییر یابد. به این ترتیب فرد مبتلا به وزوز گوش پس از طی مراحل موفقیت‌آمیز درمان، آگاهی خود را نسبت به درک وزوز از دست می‌دهد و بار این عارضه به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد. مرکز شنوایی و وزوز گوش‌ تهران


روش درمان به شیوه بازآموزی عصبی، بر چهار اصل مهم استوار است: مشاوره مستقیم و حمایت روانی، کاهش سطح برانگیختگی خودکار مغز، درمان اختلالات هم‌زیست با وزوز گوش و تجویز تجهیزات و وسایل کنترل وزوز گوش. مرکز شنوایی و وزوز گوش‌ تهران