ارتباط با ما

برای کسب اطلاعات بیشتر

.با ما تماس بگیرید


021 884 65 112

info@tehran-tc.com

هزینه تشخیصی و درمانی وزوز گوش

با هم ساماندهی می‌کنیم


معمولاً هزینه مراحل تشخیصی و درمانی وزوز گوش، از سوی سازمان‌های بیمه‌ای به‌طور کامل پوشش داده نمی‌شود؛ از این‌رو، برای تأمین بخشی از این هزینه‌ها، ما همواره شما را در زمینه اقدامات بیمه‌ای مربوطه یاری می‌کنیم. مرکز شنوایی و وزوز گوش‌ تهران