ارتباط با ما

برای کسب اطلاعات بیشتر

.با ما تماس بگیرید


021 884 65 112

info@tehran-tc.com

آزمایشگاه تخصصی نوار عصب و عضله

موسکولواسکلتال، نوار عصب و عضله و توانبخشی


نوار عصب و عضله یک روش تشخیصی برای ارزیابی عملکرد اعصاب محیطی و عضلات و نیز تشخیص بیماری‌های عصبی و عضلانی است که در موارد زیر کاربرد دارد:مرکز شنوایی و وزوز گوش تهران

بررسی محل آسیب عصب و ترمیم آن در اعصاب محیطی

بررسی درگیری عصبی به سبب دیسک‌های کمری ـ گردنی و تعیین شدت آن

بررسی بیماری‌های عصبی ـ عضلانی مادرزادی

بررسی علل شکایات شایع همچون درد و گزگز اندام‌ها