وزوز گوش همراه با سرگیجه

اختلال دستگاه تعادل

وزوز گوش در برخی موارد همراه با اختلال تعادل بروز می‌کند که می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد. همزمانی شروع وزوز گوش و عدم تعادل می‌تواند در سندرم منییر و یا در قطع ناگهانی ‌شنوایی دیده شود.
سندرم منییر، اختلال عملکرد گوش داخلی محسوب می‌شود که اغلب همراه با وزوز گوش، کم‌شنوایی گوش داخلی (حسی)، احساس پُری در گوش‌ها و سرگیجه‌های واقعی (با و بدون تهوع و استفراغ) و به‌صورت حمله‌ای بروز می‌کند. سرگیجه‌های ناشی از منییر، معمولاً به‌صورت حمله‌ای اتفاق می‌افتند و بیشتر مواقع از چند دقیقه تا چند ساعت به طول می‌انجامند؛ به‌طوریکه بیمار قادر به ایستادن نیست و تعادل خود را از دست می دهد.