آزمایشگاه تخصصی شنوایی شناسی

سیستم شنوایی
در این بخش کلیه آزمایش‌های پایه و تخصصی سیستم شنوایی و تعادل شامل کلیه ارزیابی‌های مقدماتی و پیشرفته اختلالات شنوایی، تعادل و وزوز گوش با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین تجهیزات فیزیولوژیک و الکتروفیزیولوژیک و نیز آزمون‌های بررسی سیستم تعادلی و سرگیجه به‌منظور تشخیص و درمان مشکلات شنوایی، تعادل و سرگیجه انجام می‌شود.

ارزیابی های مقدماتی

 • تاریخچه گیری
 • اتوسکوپی

ادیومتری

 • ایمیتانس (تیمپانومتری و رفلکس) و
 • PTA و SRT,SDS
 • و LDLgram, و UCLgram
 • UHFA
 • Tinnitus test

آزمون های فیزیولوژیک و الکتروفیزیولوژیک

 • DPOAE
 • ABR
 • ASSR
 • ECochG

آزمون های تعادلی

 • VNG