وزوز گوش، اعصاب شنوایی و توانبخشی

پیشنهاد درمان، ارزیابی و بررسی سیستم شنوایی

علوم اعصاب شنوایی، شاخه‌ای تخصصی از علوم اعصاب است که متخصصین آن به بررسی و ارزیابی سیستم شنوایی و تعادل و تعامل فرآیندهای جسمی، بیولوژیکی و شناختی مغز می‌پردازند. از آنجا که سیستم‌های شنوایی و تعادل نتیجه ارتباط و تعامل حسی ـ عصبی بسیاری از فرآیندهای جسمی، بیولوژیکی و جنبه‌های شناختی مغز می‌باشند، متخصص علوم اعصاب شنوایی، دانش لازم در جهت درک مکانیسم‌های سیستم شنوایی، تعادل و تعاملات عصبی آنها با سایر سیستم‌های عصبی بدن را به‌طور منسجم داراست و نقش مهمی در شناسایی، تشخیص و مداخله‌های درمانی ـ توانبخشی اینگونه اختلالات ایفا می‌کند.

متخصصین این حوزه با برقراری ارتباط بین علوم اعصاب، پردازش سیگنال‌های عصبی، فیزیولوژی و پاتولوژی‌های گوش و راه‌های شنوایی مرکزی، مغز و شناخت، و گفتار با ماهیتی پویا و استفاده از ابزارهای تشخیصی جدید به درمان و توانبخشی اختلالات شنوایی و وزوز گوش در بیماران می‌پردازند. بهره‌گیری از آخرین تکنیک‌ها و روش‌های درمانی جایگزین برای توانبخشی بیماران مبتلا به وزوز گوش و تلفیق دانش و یافته‌های این حوزه از علم برای تنظیم شبکه‌های عصبی مربوط به شنوایی، درک، شناخت، دیسترس، اضطراب، سوماتوسنسوری و حافظه از دستاوردهای این رشته تخصصی برای کمک به بیماران می‌باشد.