آزمایشگاه تخصصی عصب و عضله

موسکولواسکلتال، نوار عصب و عضله و توانبخشی

نوار عصب و عضله یک روش تشخیصی برای ارزیابی عملکرد اعصاب محیطی و عضلات و نیز تشخیص بیماری‌های عصبی و عضلانی است که در موارد زیر کاربرد دارد:

  • بررسی محل آسیب عصب و ترمیم آن در اعصاب محیطی
  • بررسی درگیری عصبی به سبب دیسک‌های کمری ـ گردنی و تعیین شدت آن
  • بررسی بیماری‌های عصبی ـ عضلانی مادرزادی
  • بررسی علل شکایات شایع همچون درد و گزگز اندام‌ها