وزوز گوش، اعصاب شنوایی و توانبخشی

پیشنهاد درمان، ارزیابی و بررسی سیستم شنوایی
نوروفیدبک یک روش درمانی ویژه غیرتهاجمی و یک نظام آموزشی جامع است که با استفاده از الکتروآنسفالوگراف  و سیستم مبتنی بر پاداش باعث ایجاد تغییرات در سیستم عصبی مرکزی، تقویت، تعدیل و افزایش کارایی سلول‌های مغزی می شود.در بخش نوروفیدبک مرکز شنوایی و وزوز گوش تهران، متخصصین روانشناس و دارای مدرک معتبر بین‌المللی، با بهره‌گیری از جدیدترین سیستم نوروفیدبک با فرکانس مادون پایین به درمان اختلالات  وزوز گوش، بیش‌فعالی، وسواس، مشکلات حافظه و عدم تمرکز، اضطراب و تحریک‌پذیری، حملات پانیک، سرگیجه، نشخوار فکری، نوسانات خلقی، آلزایمر، اوتیسم، اختلالات یادگیری، افسردگی، پارکینسون، اختلال خواب، صرع، دردهای مزمن، سردردهای تنشی و میگرن، اختلالات خوردن، لالی انتخابی و اعتیاد می‌پردازند.
تحریک الکتریکی یکی از شیوه‌های مؤثر و غیرتهاجمی برای انجام تحریک مغزی است که برای درمان وزوز گوش، اختلالات توجهی، افسردگی، بیش‌فعالی و اوتیسم می‌پردازد.  در این روش با استفاده از یک دستگاه مولد جریان برق مستقیم با ولتاژ و شدت جریان مشخص و کنترل‌شده و با بکارگیری 2 عدد الکترود روی سطح جمجمه، تحریکات مورد نظر به مغز ارائه می‌شود. ﺗﺤﺮﯾـﮏ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ با کاهش شدت وزوز گوش ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠـﺎد آراﻣـﺶ و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﮐـﺎﻫﺶ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت، ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن ﺧﻠﻖوﺧﻮ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺷﻨﯿﺪاری و ﺑﻬﺒﻮد درک ﻟﻐﺎت در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﯽﮔﺮدد. میزان اثربخشی این نوع درمان بین 50 تا 80 درصد است.