آموزش و تحقیقات

لورم ایپسوم
مرکز شنوایی و وزوز گوش تهران در جهت پیشبرد علم و دانش آفرینی با مراکز آموزشی و پژوهشی داخلی همچون مرکز تحقیقات گوش گلو، بینی، سر و گردن دانشگاه علوم پزشکی ایران و پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی دانشگاه شهید بهشتی و نیز مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی خارجی مانند مرکز تحقیقات گوش گلو، بینی، سر و گردن دانشگاه علوم پزشکی هانوفر آلمان، نهاد ای ای جی اینفو و بانک اطلاعاتی تینیتوس رگنزبورگ آلمان در حوزه وزوز گوش همکاری میکند. این مرکز همچنین با برگزاری کارگاه های دوره ای آموزشی در حیطه وزوز گوش و جلسات دوره ای داخل مرکزی سعی در به روزرسانی اطلاعات و دانش درمانگران و محققان داخل و خارج از مرکز دارد. برای اطلاعات بیشتر درمورد زمان دوره های بازآموزی با ما تماس بگیرید.