مقابله با وزوز گوش

کاهش مزاحمت وزوز گوش
شیوه درمانی مقابله با وزوز گوش، با هدف از بین بردن فیزیکی صدای وزوز گوش پی‌ریزی نشده است بلکه در طول این درمان، به‌صورت هدفمند و با استفاده از تکنیک‌های روانشناختی به بیماران آموزش داده می‌شود تا ماهیت آزاردهندگی وزوز گوش خود را کاهش دهند. در واقع، هدف اصلی این بخش از درمان وزوز گوش، مقابله با فشارهای عصبی و استفاده از روش‌های تنش‌زدایی است. به‌طور مثال، در این شیوه درمانی، افراد می‌آموزند تا با کاهش تمرکز بر روی وزوز گوش خود، در حضور موسیقی‌های خاص و ملایم به خواب روند. بدین‌ترتیب، ادامه این شیوه درمانی، درنهایت، به بهبود و اصلاح فرآیندهای توجهی فرد می‌انجامد.