روان‌درمانی در وزوز گوش

نادیده گرفتن اصوات مزاحم
مغز انسان توانایی دارد تا عوامل ناهماهنگ ادراکی را تا حد زیادی، انطباق دهد و یکپارچه‌سازی کند. این توانایی ویژه مغز را انعطاف‌پذیری مغز می‌گویند که می‌تواند منجر به از بین رفتن و یا کاهش درک وزوز گوش در افراد مبتلا به این عارضه شود. درصورتی‌که مغز توانایی انعطاف‌پذیری صحیح را نداشته باشد، وظایف دیگری در مغز جایگزین خواهند شد که از این جمله می‌توان به مشکلات کاری، خانوادگی، مالی و غیره در افراد مبتلا به وزوز گوش اشاره کرد. برای رفع این مشکل، مشاوره‌های روانشناختی به افراد مبتلا به وزوز گوش ارائه می‌شود.