به صورت تلفنی نوبت بگیرید
شما میتوانید با تماس با شماره ۸۸۴۶۵۱۱۲-۰۲۱ با کارد پذیرش مرکز شنوایی و وزوز گوش تهران ارتباط برقرار کنید و نوبت خود را رزرو کنید. کادر پذیرش ما میزبان صدای گرم شما هستند.