همکاران ما
فهرست پزشکان متخصص مرکز
مرکز شنوایی و وزوز گوش تهران توانسته است با گردهم آوردن جمعی از پزشکان متخصص، خدمات درمان کامل و مطمئن ارائه دهد.
مدیران و متخصصین
مدیر عامل
خانم پریوش خدایار
مدیر داخلی
خانم اعظم هاشمی
پذیرش
پذیرش
خانم صدیقه رحیمی
پذیرش
آقای آراز وثوق
پذیرش
خانم سارا فرزام
متخصصین
متخصص
حضور افتخاری دکترمحمد فرهادی

ریاست محترم مرکز تحقیقات گوش، گلو، بینی، سر و گردن دانشگاه علوم پزشکی ایران

متخصص
دکتر محمد آریا صدر
بورد تخصصی گوش، گلو، بینی، سر و گردن از دانشگاه علوم پزشکی ایران
متخصص
دکتر رضا اخوان سیگاری

دانشیار دانشگاه گوتینگن، بورد تخصصی جراحی مغز و اعصاب از آلمان

متخصص
دکتر رضا ایمانی
بورد تخصصی اعصاب و روان از دانشگاه علوم پزشکی تهران
متخصص
دکتر پگاه علیزاده
بورد تخصصی گوش، گلو، بینی، سر و گردن و فلوشیپ حنجره (لارنگولوژی) از دانشگاه علوم پزشکی ایران
متخصص
دکتر زهره باقریان
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، بورد تخصصی اختلالات عضلانی – آرتروز از دانشگاه شهید بهشتی
متخصص
دکتر ندا علی‌فتاحی

بورد تخصصی اعصاب و روان از دانشگاه علوم پزشکی ایران

متخصص
دکتر بهروز علیرضایی
جراح – دندانپزشک، متخصص اختلالات مفصل گیجگاهی – فکی، بورد دندانپزشکی از آمریکا و کانادا
متخصص
دکتر ناهید رهنورد
جراح – دندانپزشک از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص
دکتر محمدمهدی سالم
استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران، بورد تخصصی گوش، گلو، بینی، سر و گردن از دانشگاه علوم پزشکی
متخصص
دکتر علی طاهرنیا
بورد تخصصی گوش، گلو، بینی، سر و گردن از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
متخصص
دکتر ساره فرهادی
استادیار دانشگاه، جراح – دندانپزشک، بورد تخصصی آسیب شناسی دهان، فک وصورت
متخصص
دکتر جلیل فلاح
بورد تخصصی اعصاب و روان از دانشگاه علوم پزشکی تهران
متخصص
دکتر فرزاد سینا
فوق تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب ازآمریکا و انگلستان
متخصص
دکتر مسعود جوادی
پزشک عمومی (داخلی) از دانشگاه علوم پزشکی اهواز
متخصص
دکتر بهزاد سلامت
بورد تخصصی رادیولوژی تشخیصی از ایران و آلمان
ادیولوژیست
ادیولوژیست
دکتررسول پناهی

دکتری تخصصی شنوایی شناسی ازدانشگاه علوم پزشکی ایران

ادیولوژیست
خانم الهام رجبی

کارشناس ارشد شنوایی شناسی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

ادیولوژیست
خانم عهدیه علیخانی

کارشناس شنوایی شناسی از دانشگاه شهید بهشتی

روانشناسان بالینی
روانشناس
دکتررسول پناهی
متخصص نوروتراپی و روانشناسی عمومی
روانشناس
خانم الهام رجبی
متخصص مشاوره و روانشناسی بالینی
روانشناس
خانم عهدیه علیخانی
متخصص نوروتراپی و روانشناسی عمومی